Home

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school waarbij leerlingen vrijwilligerswerk doen onder verantwoordelijkheid van de school. Deze stage is een verplicht onderdeel voor hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen raken meer betrokken bij de mensen in de buurt, in hun wijk en in de stad en  zetten zich in voor iets waar andere mensen wat aan hebben. Het is leuk, leerzaam, nuttig, uitdagend en gezellig. Je leert nieuwe mensen kennen, je wereld wordt een stukje groter en je ontdekt waar je goed in bent. Door iemand anders blij te maken krijg jij een goed gevoel!

Op deze manier maken leerlingen kennis met het nemen van verantwoordelijkheid voor een gemeenschapsbelang. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is dat er zowel aandacht is voor het leren van  als het belang voor de samenleving.